Refunds and Returns

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ Arcadius

อัปเดตล่าสุด: พฤษภาคม 2564

นโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าของ Arcadius นี้ ("นโยบาย") ใช้กับการซื้อผลิตภัณฑ์ Aquasana ผ่าน Arcadius Co. Ltd. ("Arcadius")

การซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ จาก Aquasana ผ่าน Arcadius แสดงว่าคุณลูกค้าได้ยอมรับนโยบายนี้

Arcadius ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตนแต่เพียงผู้เดียวในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือลบบางส่วนของนโยบายนี้ได้ทุกเมื่อ

Arcadius Co. Ltd ไม่ได้เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายทุกผลิตภัณฑ์ของ Aquasanaในพื้นที่

ไม่ว่าในลักษณะโดยนัยหรือโดยชัดแจ้ง Arcadius ไม่ถูกผูกมัดโดยนโยบายการคืนเงินและคืนสินค้าที่รับประกันโดยAquasana

AQUASANA รับประกัน "ความพึงพอใจ" ภายใน 90 วัน นโยบายการรับประกันนี้ไม่ครอบคลุมถึงการซื้อสินค้าผ่านตัวแทนจำหน่ายที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

นโยบายการคืนสินค้าของ Arcadius Co. Ltd.

นโยบายการคืนสินค้าของ Arcadius นั้นเข้มงวด การซื้อจะถือเป็นที่สิ้นสุดเมื่อได้รับการชำระเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งและขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเราเองที่สามารถยอมรับการคืนสินค้าและการคืนเงินของสินค้าที่ซื้อได้

คุณสามารถขอคืนสินค้ากับเราได้เฉพาะในสถานการณ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้: -

- เฉพาะในกรณีที่สินค้าไม่ได้เป็นคำสั่งซื้อพิเศษที่ดำเนินการตามคำขอของคุณ หรือ

- เฉพาะในกรณีที่สินค้าไม่ใช่คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Whole House Solution ที่เริ่มต้นโดยคำขอของคุณ หรือ

- เฉพาะในกรณีที่ไม่ได้ใช้สินค้าหรือส่วนประกอบหรืออุปกรณ์เสริมใด ๆ และ

- หากบรรจุภัณฑ์ภายนอกของสินค้าเป็นระเบียบเรียบร้อยและบรรจุภัณฑ์ภายใน - เมื่อมีอยู่แล้ว - ไม่มีการฉีกขาดและเอกสารประกอบครบถ้วนและดูราวกับไม่มีใครแตะต้อง และ

- หากคุณติดต่อเราภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากทำการชำระเงินและอธิบายการคืนสินค้าและคำขอคืนเงินของคุณ

ต้องมีการปฏิบัติตามสถานการณ์เบื้องต้นเพื่อให้เราใช้ดุลยพินิจของเราได้

เมื่อ Arcadius ยอมรับการส่งคืน:

  1. โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ที่คุณส่งคืนนั้นบรรจุสายไฟท่ออะแดปเตอร์และเอกสารประกอบทั้งหมดที่ให้มาเมื่อคุณได้รับ
  2. คุณต้องรับผิดชอบค่าขนส่งคืนสินค้าทั้งหมด
  3. คุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกันสินค้าในระหว่างการจัดส่งสินค้าคืนสำหรับสินค้าทั้งหมด

 

เมื่อเราตกลงที่จะคืนสินค้าและคืนเงินสินค้าราคาซื้อเต็มจำนวนของผลิตภัณฑ์ (ไม่รวมค่าขนส่งและการจัดการ) จะเริ่มต้นก็ต่อเมื่อเราได้รับสินค้าและสภาพของผลิตภัณฑ์นั้นดีพอ ๆ กับที่เราส่งไปให้ คุณ.